Bán vịt giống Siêu thịt, Grimaud, Xiêm Pháp tại Trà Vinh

Bán vịt giống Siêu thịt, Grimaud, Xiêm Pháp tại Trà Vinh! Hiện tại Hội chăn nuôi Trà Vinh có phân phối vịt giống Siêu Thịt, Grimaud và Xiêm Pháp trong toàn khu vực Trà Vinh. Mỗi tháng về khoảng 5.000 con các loại, cam đoan giống chất lượng, con nào ra con nấy, không mang…