Chuyên mục: Thư viện

NHÓM QUINOLON và Kháng sinh FLUMEQUIN

Đây là 1 nhóm kháng sinh có nguồn gốc hoàn toàn từ nhân tạo. Các kháng sinh ở các bài trước chú đã nói đều được tìm thấy ở trong đất hoặc chiết từ men, nấm. Nhưng nhóm Quinolon này thì hoàn toàn là Tổng hợp nhân tạo.

Tài liệu điều trị bệnh trên gia súc, ảnh màu

Đây là bộ tài liệu về cách nhận biết và điều trị một số bệnh quan trọng trên gia súc do công ty Vemedim phát hành, tài liệu chi tiết, hình ảnh rõ ràng, là thứ mà bất cứ ai trong ngành chăn nuôi nên để tham khảo. https://drive.google.com/open?id=0B9gMIehhyPK9WjhEZ1hOb1hyT1U

Chia sẻ bộ tài liệu Dược lý thú y hơn 500 trang.

Đây là bộ tài liệu tổng quan về Dược lý thú y, được trình bài một cách chi tiết về từng nhóm thuốc, công dụng, tương tác của các loại thuốc… Rất quan trọng đối với những người chọn con đường thú y cho mình. Bạn nào có thắc mắc cứ liên hệ qua địa…