Chuyên mục: Tài liệu

NORFLOXACIN

Norfloxacin thuộc nhóm Quinolon thế hệ thứ hai, phổ kháng khuẩn mở rộng hơn và mạnh hơn Flumequin tới hàng chục lần. (Flumequin đã học bài trước nhé, bạn nào chưa xem thì đọc lại) Nhưng vấn đề ở chỗ sau: Chúng ta đã biết rằng: Flumequin là kháng sinh tác dụng rất mạnh và…

NHÓM QUINOLON và Kháng sinh FLUMEQUIN

Đây là 1 nhóm kháng sinh có nguồn gốc hoàn toàn từ nhân tạo. Các kháng sinh ở các bài trước chú đã nói đều được tìm thấy ở trong đất hoặc chiết từ men, nấm. Nhưng nhóm Quinolon này thì hoàn toàn là Tổng hợp nhân tạo.