Máng treo cho gà dạng lẩu chống các loại gặm nhấm, gián – cỡ lớn

45.000