Viên nhai Eto Modex dành cho chó vị bò giúp chống ve, rận, bọ chét, viêm da- hộp 1 viên

Vemedim ETO Modex – Diệt ve, rận, bọ chét, điều trị viêm da do Demodex, Sarcoptes giúp điều trị và kiểm soát nhiễm bọ chét (Ctenocephalides felis), ve trưởng thành (Dermacentor variabilis, Ixodes scapularis, Amblyomma americanum) và rận (Linognathus setosus, Trichodectes canis).