BIO-TETRA.COLIVIT trị tiêu chảy, phân trắng, viêm rốn, E.Coli cho gà, vịt, cút – 100gr

17.000 

BIO-TETRA.COLIVIT trị tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng trên gia cầm như gà, vịt, và heo. BIO-TETRA.COLIVIT gói dạng bột 100gr.