SAFA-DIỆT MUỖI

25.000 

Công dụng:

Diệt muỗi, ruồi, kiến, gián dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

An toàn cho trẻ em và phụ nữ mang thai.