Tag Archives: can thiệp heo đẻ

Cách dùng Oxytocin trên heo

Oxytocin thường được sử dụng để giảm thời gian đẻ và được dùng như một giải pháp để giảm số lượng heo con chết ngợp khi sinh do thời gian đẻ kéo dài. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng sử dụng Oxytocin không đúng cách lại làm tăng số lượng heo…