Tag Archives: kháng sinh trên gà

Kháng sinh trên gia cầm và những trở ngại

Khảo sát từ các người chăn nuôi cho biết, họ phát hiện sự gia tăng của bệnh Cầu trùng gà và viêm ruột hoại tử trong đàn gà của họ sau khi giảm hoặc loại bỏ kháng sinh trong quá trình chăn nuôi. Các giải pháp thay thế đã gặp phải những ảnh hưởng gây…