Tag Archives: oxytocin

Cách dùng Oxytocin trên heo

Oxytocin thường được sử dụng để giảm thời gian đẻ và được dùng như một giải pháp để giảm số lượng heo con chết ngợp khi sinh do thời gian đẻ kéo dài. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng sử dụng Oxytocin không đúng cách lại làm tăng số lượng heo…

Khi nào cần can thiệp khi heo đẻ?

Cần cân nhắc khi dùng đến biện pháp can thiệp vào tử cung heo, bởi vì một khi đã can thiệp, chắc chắn heo sẽ bị viêm nhiễm rất nặng, nếu điều trị không triệt để sẽ dẫn đến viêm vú, viêm tử cung và mất sữa có thể ảnh hưởng đến lứa đẻ kế.