Thuốc nhỏ tai cho chó mèo bị viêm tai ngoài do vi khuẩn và nấm VEMEDIM – 10ML