VIA DONALD đặc trị gà gù, gà toi, bỏ ăn, ủ rũ, xù lông, sã cánh dùng được cho gà, vịt, chim – 100gr

37.000 

VIA DONALD – Thuốc bột uống dành cho gà, vịt, chim – Đặc trị gà gù, gà toi, bỏ ăn, ủ rũ, xù lông, sã cánh.